Smartengeld berekenen

Op welk bedrag u recht heeft is afhankelijk van een aantal factoren. Een belangrijke factor is de mate van aansprakelijkheid van de ander. Is de ander volledig aansprakelijk, dan heeft u er recht op dat al uw schade wordt vergoed. Bent u voor een deel zelf aansprakelijk, dan moet u er rekening mee houden dat u een deel van uw schade zelf moet betalen.

Daarnaast speelt natuurlijk een rol hoeveel uw materiële schade is. Krijgt u te maken met alleen allerlei extra kosten of heeft u ook inkomensschade? De letselschade bedragen kunnen dan flink oplopen. Mogelijk heeft u recht op een vergoeding van uw immateriële schade? Zelf uw letselschade berekenen voor uw immateriële schade is niet eenvoudig. Vergeet bij verlies van verdienvermogen in uw letselschade voorbeeld berekening niet om álle schadeposten mee te nemen.

Hoe wordt smartengeld berekend?

Smartengeld is de vergoeding die een slachtoffer ontvangt voor de psychische schade die met het letsel gepaard gaat. Dit is een zeer subjectieve en dus moeilijk meetbare schadepost. In een letselschadezaak wordt om deze reden gebruik gemaakt van jurisprudentie uit eerdere zaken. Een schadebeoordelaar kijkt dan naar vergelijkbare zaken uit het verleden en baseert hier het smartengeld op.

Voor meer informatie bezoek www.letselschade-berekenen.nl